Slovakia Ďalšie krajiny ▾
Mazacia technológia na najvyššej úrovni 25% energie vytvorenej vo svete sa stráca kvôli treniu...

Metabond

Úvod

Nový produkt

 
1

Milý návštevník!

Metabond je skvelým výdobytkom budúcnosti i súčasného XXI. storočia. Výsledok jeho používania sa rovná nižším nákladom na údržbu strojov, menšiemu zaťaženiu životného prostredia a zabráneniu plytvania, ktoré je tak charakteristické pre dnešných spotrebiteľov. Pomáha nám uvedomiť si, že naša Zem je skutočný poklad, že hnacou silou priemyslu je energia a jej šetrné využitie. Takto vzniká, to čo je pre mnohých nepredstaviteľná realita, a to symbióza medzi Zemou a rozvíjajúcim sa priemyslom.

Metabond nie je "čarodejnica", avšak obsahuje také prémiové látky, využíva také prísady, ktoré sú vyvíjané najnovšími vedeckými technológiami. Tieto môžu poznať aj výrobcovia mazacích látok, ale nepoužívajú ich, resp. len v obmedzenej miere, práve pre kontroverznosť záujmu a pre neustály boj konkurenčných cien.

Nečudujme sa, keď energetický sektor, automobilky, strojársky priemysel, distribútori mazacích látok, siete rôznych servisov, alebo len jednoducho povedané "naše odvetvie" nepreferuje naše výrobky na verejnosti, pretože naše záujmy sú v mnohých prípadoch protichodné. Metabond reprezentuje záujmy spotrebiteľov.

Výnimočnosť našich novogeneračných produktov sa skrýva v kombinácii balíka najnovších prísad (ktorý vylepšuje mazaciu schopnosť a má špecifický oblasť využívania) s najmodernejším zušľachťovačom bez popola, v určitých prípadoch aj s keramikou nanorozmernej veľkosti.

Používatelia Metabondu sa stávajú súčasťou takého zodpovedného vedomia, čestnosti a úprimnosti, ktorou sme my od roku 1986 vysnívali naše produkty a za pravidiel "fair-play" ich aj zrealizovali a s čistým svedomím ich môžeme odporučiť pre našich potenciálnych zákazníkov. 

 Linczmayer János a Linczmayer Katalin
Majitelia Metabond Magyarország Kft. a METABOND SLOVAKIA, s.r.o.

Zatvoriť
Súhlasím

Táto stránka využíva súbory cookies za účelom skvalitňovania služieb zákazníkom. Ďalšie informácie